0106 wojsko – SHORT VERSION

Clip Time: 11 Minutes Clip Size: 92/kb
0106 army - SHORT VERSION

Poleć ten klip

Sprawozdania Lukas żołnierza do sierżanta, być surowo karane. Zamówienia Sierżant Lukas rozebrać. Lukas następnie odbiera klapsy ręką pierwszy, następnie z drewnianą łopatką. Ból i upokorzenie czuje, pogarsza jego próby zachować pewną dumę.

Other Clips By This Studio!

Check out these other hot clips from this studio!

Inne Klipy promieniu                 !